NONAMANIDNJABATAN FUNGSIONALJABATAN STRUKTURALID SINTA
1apt.Nasruhan Arifianto,S.Farm.,M.Farm.Klin0727108503TENAGA PENGAJARKAPRODI FARMASI6781887
2apt.Susilowati Andari.S.Si.M.Kes.0723086903ASISTEN AHLIKEPALA LABORATORIUM6663909
3apt. Yaya Sulthon Aziz, M.Farm., M.Kes0714108605ASISTEN AHLIWAKIL DIREKTUR BID. KEMAHASISWAAN DAN SARPRAS6663908
4apt. Cinthya Ratna Yuniar, S.Farm.,M.M.0720068703TENAGA PENGAJARBENDAHARA6782447
5apt.Linda Widyaningsih,S.Farm.,M.Sc.0725128503TENAGA PENGAJAR6783827
6apt.Rista Rahmawati, S.Far., M.Si.0711058305TENAGA PENGAJAR6783499
7dr. Riza Mazidu Sholihin, Sp. U8996240022TENAGA PENGAJAR6786512