NIDN: 0705098802
NIY: -
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Madiun, 5 September 1988
Agama: Islam
Pendidikan: Pascasarjana
Jurusan: Magister Pendidikan
Jabatan Fungsional: Tenaga Pengajar
Program Studi: Anafarma
Alamat : Pagotan, Geger, Madiun

nisa.akafarma@gmail.com