Linda Widyaningsih,S.Farm.,M.Sc.,Apt
NIDN:
NIY:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: Fak. Farmasi UMS
Jurusan:
Jabatan Fungsional:
Program Studi:
Alamat : Rt 2 Rw 2 Ds. Kesugihan Pulung